khatsi.com đang khắc phục sự cố mong quý đạo hũu hoan hỷ!

CẬP NHẬT BÀI GIẢNG MỚI

Bát nhã đạo tràng - kỳ 2 - ngày 13.04.2014

Trung cấp tăng khóa 9 - 11.04.2014

Trung cấp tăng khóa 8 - 11.04.2014

Trường Cao Trung Phật học Tp.HCM viếng HT Thích Trí Tịnh

Hồi ký nhớ ơn thầy

Họp mặt cuối năm Quý Tỵ

Thập thiện – TC Ni K9 – 29.03.2014

Tứ thập nhị chương – TC Tăng K9 – 29.03.2014

Trường bộ kinh – TC Ni K9 – 19.03.2014

Bát Nhã Đạo Tràng kỳ 1 – 16.03.2014

Luận Đại Thừa Chỉ Quán – TC Tăng K8 – 12.03.2014

Luận Đại Thừa Chỉ Quán – TC Ni K8 – 12.03.2014

Nhị Khóa Hiệp Giải – TC Tăng K9 – 06.03.2014

Ngón tay chỉ trăng ngày 23.02.2014

Ngón tay chỉ trăng ngày 19.01.2014